เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559       กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
  การจัดการเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  51
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,853
  เยี่ยมชมปีนี้ :  23,318
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  118,489
  IP :  54.81.166.154
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  งานพัฒนานักศึกษา
  ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017 (อ่าน : 109)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีบกับ นางสาวชนาธิป แฮนหลุน นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Gra ...
กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560  (อ่าน : 22)
คณะสาธารณสุขศาสตร จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ...
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙  (อ่าน : 222)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ...
คณาจารย์บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง (อ่าน : 355)
คณาจารย์บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 ...
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน : 224)
 
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางเรียนตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน : 884)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน (อ่าน : 58)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 62)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Big cleaning day (อ่าน : 180)
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก (อ่าน : 287)
แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 (อ่าน : 105)
 
  ข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ประสงขอกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 342)
กยศ.จำนวน ๕ ราย ...
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (อ่าน : 298)
รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมทุน ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๗ ...
  ข่าวการรับสมัครงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (อ่าน : 128)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ (มธ.ศูนย์รังสิต) (อ่าน : 312)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ่าน : 199)
การสมัครสอบภาค ก ของ กพ (อ่าน : 113)
 
  ข่าวสารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 81)
ขออนุญาตให้นักวิจัยยื่นข้อเสนองานวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน : 98)
การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน : 112)
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (อ่าน : 130)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิจัย (อ่าน : 119)
 
  คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 70)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 67)
คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 50)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยกร่างหลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 90)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่ง (อ่าน : 129)
 
  รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน : 177)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน : 161)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน : 116)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน : 110)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 21/12/58 (อ่าน : 120)
 
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมรับนโยบาย รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน : 831)
ประชุมจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน : 809)
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (อ่าน : 1,242)
เชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน : 770)
 
  จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยากาฬสินธุ์ เรื่อง ผลสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน : 143)
  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559 (อ่าน : 18)
เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2559 (อ่าน : 16)
เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2559 (อ่าน : 14)
หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ(ต่อ) (อ่าน : 281)
หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ (อ่าน : 411)
 
  เอกสารงานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน : 147)
รายงานการประชุมหลักสูตร ป.โท ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 531)
แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ TH1 (อ่าน : 122)
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดคุณสมบัติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อ่าน : 123)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และตำราวิชาการ (อ่าน : 131)
 
  เอกสาร มคอ
มคอ 3,มคอ5,มคอ 7 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 228)
มคอ 3,มคอ5,มคอ 7 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 1,053)
  KSU RSS

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....