คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  72
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,464
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,485
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  157,538
  IP :  54.224.91.246
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  20-06-2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีท่านคณบดี ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และมีการแนะนำคณาจารย์บุคลากรประจำคณะให้นักศึกษาใหม่รู้จัก อีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตร

และแผนการเรียนจาก อาจารย์นิตยา  แสงประจักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และในช่วยบ่ายมีการทำกิจกรรม 

Learning How To Learn นำโดยท่านคณบดีและอาจารย์ในคณะเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นกลุ่มและ

ฝึกทักษะในการเรียน