ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  97
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,051
  เยี่ยมชมปีนี้ :  26,478
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  162,531
  IP :  54.81.244.248
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียนตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
 หมวด :  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ :  13-01-2559

ตารางเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2558

คำแนะนำ !!!
รหัสสาขาวิชา
HP 571 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน รหัส 57 หมู่ที่ 1                                                                                                                                 

HP 581 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน รหัส 58 หมู่ที่1                                                                                                                              


  รหัสห้องเรียน    
ขึ้นต้นด้วย H หมายถึง อาคารบรรณราชนครินทร์                            
ขึ้นต้นด้วย C หมายถึงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
ขึ้นต้นด้วย S หมายถึง อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เช่น CP403 คือ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง PH403 เป็นต้น          

คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นศ.57

ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นศ.58